I

ibis
V práci ocenia tvoje zásluhy.
idiot
Tvoje skutky majú priaznivý ohlas.
ihla
Budeš sa hádať s priateľkami, čo ti pripravili neveselé chvíle.
ihla darovaná Budeš sa lúčiť s niekým, koho máš veľmi rád.
ihla na klobúku Nedrž hlavu príliš vysoko, ľahko by si sa mohol udrieť.
ihla pichnúť sa ňou Stratíte priateľa.
ihla pracovať s ňou Vlastnou vinou si narobíte nepriateľov.
ihla vidieť Čakajte nepriateľstvo vo svojom okolí.
íl, hlina
Nepodarí sa vám pokročiť s vašimi zámermi.
íl, hlina pracovať s ním Upevníte si vnútorné pozície.
íl, hlina stavať z neho dom V blízkej budúcnosti si založíte rodinu.
íl, hlina uviaznuť v ňom Predzvesť prekážky, ktorej prekonaním dosiahnete trvalý úspech.
íl, hlina vidieť Očakávajte ťažkú ale úspešnú prácu.
india cestovať tam Dostanete sa k nečakanému dedičstvu.
india vidieť indické figúry Mali by ste sa zaoberať o okultizmus.
indián vidieť Niektorí ľudia sa vám budú chcieť pomstiť.
indián
Chcel by si poznávať ďaleké krajiny, ale svoju ešte dobre nepoznáš.
indická modrá (farba) Kým budeš dôverovať ľuďom, udržíš si jasnú myseľ.
inflácia snívať o nej Prehráte súdny proces.
inflácia prežívať Čaká vás strata majetku a bankrot.
inovať vidieť v zime Prinesie vám pekného ale nafúkaného a chladného milenca.
invalidom byť
Nezarmucuj sa, ľudia s tebou cítia.
invalida vidieť
Nechvastaj sa svojím zdravím, lebo choroby sú veľmi zákerné.
inzerát
Zistíš, že tvoja milá nie je taká; ako si si ju predstavoval.
inžinier
Viac by si dosiahol, keby si bol menej vypočítavý.
inžinier byť ním Sami si vybudujete svoju budúcnosť.
inžinier hovoriť s ním Začne sa vám dariť v podnikaní.
iskry
Prekvapí ťa šťastie.
iskry vidieť Očakávajte nárast vašich prijímov.
iskry vidieť v kováčskej dielni Mladých ľudí čaká sobáš, starších čaká harmonický domácky život.
ísť na prechádzku Budete mať veľa práce a málo pokoja.
ísť
Čakajú vás príjemné chvíle
ísť rýchlo Prináša omyly.
izba
Konečne sa splní tvoj dávny sen.
izba izbu zametať Ktosi ti vymetie vrecká.
izba jasne osvetlená Pozvú ťa na rodinné oslavy.
izba zametať ju Ktosi ti vymetie vrecká.