Ď

ďalekohľad
Kráčaš dobrou cestou, ktorá ťa privedie k dobrej a usporiadanej domácnosti.
ďalekohľad poškodený Neistota v materiálnej oblasti.
datle
Tvoja vášeň bude odmenená, preto užívaj, čo ti deň prinesie.
ďatelina kvitnúca Život sa ti naplní radosťami.
ďatelina pestovať alebo vidieť pole Prináša šťastie.
ďatelina štvorlístok Prináša šťastie v láske.
ďatelina vidieť svetlý trojlístok Šťastie k vám príde už čoskoro.
ďatelina vidieť tmavý trojlístok Čaká vás šťastie v neskorších rokoch.
ďatelinisko
Máš dobré zamestnanie a ľudia ťa v ňom podporujú.
Booking.com